Automatsko obostrano zakivanje

Poptupo automatska obrada žica prema najvišim standardima

Današnja obrada žica i kablova karakterizirana je mali serijama te proizvodnjom točno na vrijeme. Priprema stroja za proizvodnju drugog proizvoda treba biti brza i laka. Komax automatski strojevi za obradu žica su idealno rješenje takvih zahtjeva.

Zakivanje vrhova žice, cinanje, umetanje brtvi ili rukavaca, uvijanje žica : Komax strojevi nude široku paletu obradnih procesa.

Alpha 530

Pouzdana proizvodnja žica presjeka od 0.13 do 6 mm² Proizvodnja specijalnih i kompleksnih proizvoda zahvaljujući fleksibilnoj konfiguraciji stroja Visoka produktivnost zahvaljujući jako brzoj pripremi stroja za proizvodnju Brza i učinkovita zamjena žica, alata za zakivanje i terminala

Alpha 550

Robustan i pouzdani stroj za obradu žica presjeka od 0.13 do 6 mm², a na zahtjev i do 10 mm² (AWG 8) Proizvodnja specijalnih i kompleksnih proizvoda zahvaljujući fleksibilnoj konfiguraciji stroja Širok raspon opreme za kontrolu kvalitete kao što su ACD, Q1250 scalable, CFA+ Opremljena za zahtjeve koji tek dolaze

Alpha 565

Do sedam procesnih modula Obrada žica presjeka od 0.13 – 6 mm² Mogućnost obrade žica presjeka do 10 mm² na zahtjev Izmjena podataka u stvarnom vremenu između uređaja za kontrolu kvalitete i proizvodnje preko Komax HMI softvera

Alpha 560

Pouzdana obrada žica presjeka od 2.5 do 16 mm² (AWG 14 – 6) sa mogućnosti zakivanja terminala duljine do 55 mm(2.16 in.) Za velike gumice maksimalne duljine 21 mm i maksimalnog promjera Ø 18 mm (0.71 in.) Obrada žica do 8m duljine (12 m na zahtjev)

Alpha 477

Potpuno automatski stroj za dvostruki krimp omogućava Vam obradu dvije različite žice istovremeno i to pojedinačno ili za verziju dvostrukog zakivanja - odabir je na Vama Nije potrebna nikakva promjena na stroju kada se obrada mijenja sa dvostrukog krimpa na pojedinačnu proizvodnju Mogućnost mrežne komunikacije sa pouzdanim platformama WPCS i KomaxCAO

Gamma 450

Nova platforma strojeva bazirana na isprobanoj i testiranoj Alpha tehnologiji Kratko vrijeme zamjene alata i terminala zahvaljujući STC-u Komax HMI softver sa "Zelenim gumbom" za efikasnu proizvodnju bez grešaka Strategija istih dijelova sa Alpha 530/550 strojevima smanjuje kompleksnost i troškove rezervnih dijelova

Gamma 255

Obrada žica presjeka od 0.0123 – 2.5 mm² Obostrano zakivanje ili tvistanje, cinanje Moguća obrada žica sa obostranim krimpom duljine samo 20 mm Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, zauzima malo proizvodnog prostora