Poluautomatsko zakivanje

Stolne preše za zakivanje – poluatomatsko zakivanje

Postizanje najviše kvalitete prilikom obrade žice i kablova je često problem ako se obrada vrši ručnim alatima, osobito ako je potrebno verificirati i analizirati parametre proizvodnje. To je glavni razlog zbog kojeg Komax ulaže mnogo napora na pouzdanosti procesa obrade i kontroli samog procesa. Kod poluautomatskog zakivanja koristi se ista tehnologija kao i kod potpuno automatskim strojeva kako bi se osigurala vrhunska kvaliteta procesa. Moguća su tri procesa za različite namjene, sa procesom skidanja izolacije, sa procesom zakivanja te procesom umetanja brtvi - Komax nudi fleksibilnost.

Delta serija

Praćenje krivulje sile zakivanja sa CFA+ ili CFA tehnologijom Brzo podešavanje/zamjena alata,brza zamjena terminala te brtvi zahvaljujući spremljenim parametrima Skidanje izolacije, zakivanje i postavljanje brtve u jednom ciklusu (ovisno o konfiguraciji artikla), kratko crijeme ciklusa

bt 722

Brza promjena materijala, brzo podešavanje i kratko vrijeme ciklusa Aktivno praćenje kvalitete čak i prilikom podešavanja za proizvodnju Integrirana tehnologija praćenje krivulje sile zakivanja CFA / CFA+ Vrlo jednostavno korištenje pomoću TopTouch softwarea

bt 712

Brza promjena materijala, brzo podešavanje i kratko vrijeme ciklusa Integrirana tehnologija praćenje krivulje sile zakivanja CFA / CFA+ Vrlo jednostavno korištenje pomoću TopTouch softwarea

bt 752

Brza promjena materijala, brzo podešavanje i kratko vrijeme ciklusa Integrirana tehnologija praćenje krivulje sile zakivanja CFA / CFA+ Vrlo jednostavno korištenje pomoću TopTouch softwarea