Poluautomatsko zakivanje

Stolne preše za zakivanje – poluatomatsko zakivanje

Postizanje najviše kvalitete prilikom obrade žice i kablova je često problem ako se obrada vrši ručnim alatima, osobito ako je potrebno verificirati i analizirati parametre proizvodnje. To je glavni razlog zbog kojeg Komax ulaže mnogo napora na pouzdanosti procesa obrade i kontroli samog procesa. Kod poluautomatskog zakivanja koristi se ista tehnologija kao i kod potpuno automatskim strojeva kako bi se osigurala vrhunska kvaliteta procesa. Moguća su tri procesa za različite namjene, sa procesom skidanja izolacije, sa procesom zakivanja te procesom umetanja brtvi - Komax nudi fleksibilnost.

Delta 220

Osnovni model DELTA serije Praćenje krivulje sile zakivanja sa CFA+ ili CFA tehnologijom Ručno podešavanje visine zakivanja Kao opcija: rezanje loših dijelova, jedinica za skidanje izolacije

Delta 240

Praćenje krivulje sile zakivanja sa CFA+ ili CFA tehnologijom Automatsko podešavanja visine krimpanja Jedinica za skidanje izolacije uključena, kao opcija jedinica za rezanje loših dijelova

Delta 260

Praćenje krivulje sile zakivanja sa CFA+ ili CFA tehnologijom Automatsko podešavanja visine krimpanja Jedinica za rezanje loših dijelova, jedinica za skidanje izolacije i jedinica za umetanje gumica uključene